“เบิกฤกษ์ รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์ ชวนชาวสงขลา ร่วมภาคภูมิใจบ้านเกิดในงาน “วันสงขลา 10 มีนาคม” สร้างความรัก สามัคคี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พร้อมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน

4 มีนาคม 2563 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “เบิกฤกษ์ รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประเดิมก่อนการจัดงานวันสงขลา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายสมพจน์ สุขาบูลย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ภายในงาน พ่อค้าแม่ค้าต่างสวมใส่ชุดไทยในบรรยากาศย้อนยุคอย่างสวยงาม บริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา อาทิ ขนมบอก, ขนมดอกโดน, ขนมปากหม้อ, ขนมค้างคาว, ขนมม้า, ขนมปำ, ขนมค่อม, ขนมกรวย, ต้มสามเหลี่ยมสงขลา, ข้าวยำทรงเครื่อง, ชาชักปักษ์ใต้, ยำสาหร่าย และอีกมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรส บรรยากาศเป็นด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

ทั้งยังจำหน่าย “เสื้อยืดวันสงขลา” หลากหลายสีสันในราคา 150 บาท โดยขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมใส่ทุกวันพุธตลอดเดือนมีนาคมนี้

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลา”เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีวันประจำจังหวัด คือ

วันที่ 10 มีนาคม โดยนับเริ่มจากวันที่วางเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง สงขลา โดยเป็นเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 178 ปี

โดยวันดังกล่าว เป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเอง และมีส่วนช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความรัก ความสมานฉันท์ และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม นำสู่ความสันติสุข

ตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสงขลาได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีประวัติการสร้างเมืองมายาวนาน และมีการพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันในปีนี้ จัดงานขึ้นเป็นปีที่ 5 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดซุ้มภูมิปัญญาหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการ “คนสงขลา คนต้นแบบ” กิจกรรมการเสวนาวิชาการ “สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม มีพิธีทำบุญตักบาตร “บรรพชนคนสงขลา” พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสมโภชเสาหลักเมือง บริเวณถนนนางงาม ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และร่วมเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

11 มีนาคม มีพิธีทำบุญเวียนเทียน ณ พระธาตุหลวงเขาตังกวน การประกวดธิดาสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ส่วนวันที่ 31 มีนาคม กิจกรรมการเต้นลีลาศกับวงสุนทราภรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งการค้าที่รวมสินค้านานาชนิด

โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ผู้ประกอบการโรงแรม 56 แห่ง ได้รวมตัวกันลดราคาค่าที่พักถึง 40%และสายการบินต่างๆ พร้อมใจกันลดราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาสงขลาด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดกิจกรรม “วิ่งซิงกอร่า วิ่งรอบเมือง นำสงขลาสู่มรดกโลก” กิจกรรม ”ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา” และ “วิ่งเชื่อมวัฒนธรรม” ในช่วงงาน ได้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

“ผมขอเชิญชวนชาวสงขลา ทั้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ร่วมกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของตัวเองและร่วมกิจกรรมวันสงขลา เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นสงขลา ตลอดเดือนมีนาคมนี้” ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์ กล่าว