#หลายคนบอกนับหนึ่งมาหลายคนแล้วนั่นไม่ใช่ผม #ผมคือนายกชายผมมั่นใจว่าผมทำได้ #ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินประกาศเอกราชทางสิ่งแวดล้อมคืนให้กับพี่น้องสงขลา
7 ก.ย.63 นำเสนอประเด็นปัญหาบางส่วน เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำเสียส่งผลต่อทะเลสาบสงขลา ในเวทีรับฟังปัญหาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน “กรณีปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบตื้นเขินมีน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรไหลลงสู่ทะเล ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนริมทะเลสาบสงขลา” ณ ศาลาเอนกประสงค์ ท่าน้ำวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกันนี้ประธานคณะผู้ตรวจการแผ่นดินชุดใหญ่ กำหนดลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 ถึง 8 ต.ค. 63 เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่อไป

#หลายคนบอกนับหนึ่งมาหลายคนแล้วนั่นไม่ใช่ผม #ผมคือนายกชายผมมั่นใจว่าผมทำได้ #ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินประกาศเอกราชทางสิ่งแวดล้อมคืนให้กับพี่น้องสงขลา
7 ก.ย.63 นำเสนอประเด็นปัญหาบางส่วน เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำเสียส่งผลต่อทะเลสาบสงขลา ในเวทีรับฟังปัญหาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน “กรณีปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบตื้นเขินมีน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรไหลลงสู่ทะเล ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนริมทะเลสาบสงขลา” ณ ศาลาเอนกประสงค์ ท่าน้ำวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกันนี้ประธานคณะผู้ตรวจการแผ่นดินชุดใหญ่ กำหนดลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 ถึง 8 ต.ค. 63 เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่อไป