ผู้ว่าฯ สตูล ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลา พร้อมพาเยี่ยมชมงานการพัฒนากาแฟสู่ความมั่นคงทางการเกษตรและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
.
วันที่ 21 กันยายน 2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลา พร้อมพาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงาน “การพัฒนากาแฟสู่ความมั่นคงทางการเกษตรและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล” จัดโดยวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟในจังหวัดสตูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งภายในงานจะมีทั้งหมด 10 บูธ อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านนาข่าเหนือ บ้านเราดริฟคาเฟ่ กลุ่มสตรีกาแฟโบราณบ้านเกตรี วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟพื้นเมืองบ้านโคกประดู่ กลุ่มกาแฟพื้นเมืองบ้านลูโบ๊ะบาตู วิสาหกิจชุมชนฉิม
ร้านสโตยโดยเซน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโดนใน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน และเครือข่ายกาแฟจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการคั่วกาแฟ และจัดแสดงสินค้าแปรรูปคุณภาพมากมาย