วันนี้ (24 กันยายน63) เวลา 10.00 น.
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 พร้อมด้วย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ คุณโย ยศวดี หัสดีวิจิตร เนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมวิ่ง และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “1,000,000 กิโลเมตร Virtual Run เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run เก็บสะสมระยะการวิ่ง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,000,000 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งอาคารเย็นศิระ 3 ที่ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ไปแล้วนั้น
ซึ่งอาคารเย็นศิระ เป็นอาคารที่พักสำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรัง มารับการฉายแสง รับยาเคมีบำบัด ใส่แร่ รอการผ่าตัด และรอพบแพทย์ตามนัด งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 121,334,120 บาท ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2559 ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมระดมทุน ได้รับเงินบริจาค 82,445,422 บาท จำนวนเงินยังขาดอยู่อีก 38,888,698 บาท สำหรับที่ดินในการก่อสร้างได้รับยกให้จากทายาทพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารเย็นศิระ 1 และอาคารเย็นศิระ 2 ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ดังนั้น รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 จึงได้จัดโครงการ “1,000,000 กิโลเมตร Virtual Run เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” ขึ้น โดยได้เชิญคุณโย ยศวดี หัสดีวิจิตร มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากคุณโย ยศวดี หัสดีวิจิตร ให้การช่วยเหลือในการระดมทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เมื่อครั้ง จัดงาน “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันจำน้ำใจ 3gether : Run & Ride for Life” เมื่อวันที่ 22 – 28 ก.ค.2560 โดยครั้งนั้นได้ร่วมวิ่งและปั่น จนจบโครงการฯ นอกจากนี้ คุณโย ยังเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ที่เข้าพักที่อาคารเย็นศิระ 1 และ 2 อีกด้วย
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/runforyensira