บรรยากาศที่สวยงาม กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ “นักเชลฟี”และโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ บนถนนปุณณกันต์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม. อ.) ประมาณ 7 กิโลเมตร

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ให้บริการทำวิจัยและพัฒนา โดยมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งยังช่วยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ และการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แผนที่ https://goo.gl/maps/CwXJ1ws7Cu66sX4v9