สงขลา – รพ.สงขลา ยกเลิกคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 17 แห่ง โดยเปิดบริการคลินิกผู้ประกันตน และปรับปรุง โรงพยาบาลสงขลา(เดิม) รองรับ ผู้ใช้สิทธิ์ห่วงความสะดวก-รวดเร็วการบริการ ขณะที่คลินิกเร่งปรับตัว รับผลกระทบระยะแรกที่ลูกค้าหายบางส่วน

 

นางสาวสุภัจณา รักเขียว ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เผยว่า โรงพยาบาลสงขลา ขอยกเลิกคลินิกเครือข่ายเอกชน ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2562 เป็นต้นไป จำนวน 17 แห่ง เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลาได้มีการพัฒนาระบบบริการ และเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ประกันตน มีห้องตรวจเฉพาะผู้ประกันตน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ในอนาคตใกล้จะมีการปรับปรุงโรงพยาบาลเมืองสงขลา (เดิม) ซึ่งอยู่ในเขตตัวเมืองให้มีห้องตรวจ เพื่อรองรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ ทั้งในและนอกเวลาราชการ

โดยเปิดให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู, คลินิกทันตกรรม, ห้องให้คำปรึกษาและห้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจรโรงพยาบาลสงขลาสามารถให้บริการ ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปในเขตอ.เมือง จ.สงขลา โดยไม่จำกัดจำนวนค่ารักษาพยาบาล และจำนวนครั้ง ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อ เพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลาได้ทำการวางระบบการส่งต่อเป็นที่เรียบร้อย และสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลา ปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ เวลาเปิดและปิดทำการบริการตรวจรักษา ขณะที่โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) ห้องตรวจ
พิเศษประกันสังคม เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.00 น.

โรงพยาบาลเมืองสงขลา (เดิม) ห้องตรวจพิเศษประกันสังคม เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30– 20.30 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องตรวจพิเศษประกันสังคมงดใช้บริการ

นพ.สุเมธพันธุ์ แสงจันทร์ แพทย์ประจำคลินิกเฉลิมพงษ์ ต.บ่อยาง อ.เมือง กล่าวว่า กรณีที่โรงพยาบาลสงขลายกเลิกบริการรักษาผ้ปู ระกันตนที่คลินิกซึ่งเป็นนโยบายจากโรงพยาบาล ทางคลินิกยินดีปฏิบัติ ตามและยอมรับในส่วนนี้ คลินิกเฉลิมพงษ์ เปิดให้บริการทั้งวัน ให้บริการประกันตนมา 10 ปี ผู้ป่วยประกันสังคมประมาณ 30-40% ประมาณ 50-60 ต่อวันการยกเลิกบริการประกันสังคมมีผลกระทบระดับหนึ่ง และต้องปรับตัวเพราะผู้ป่วยลดลงส่วนหนึ่ง

โดยคลินิกให้บริการลูกค้าประกันสังคมเช่นเดิมแตเก็บค่าบริการถูกลง เพราะเห็นถึงความยุ่งยากของผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่สะดวกไปใช้บริการที่โรงพยาบาล การลดค่าบริการให้คนไข้เป็นทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยบางกลุ่มบอกว่าไม่สะดวกไปใช้บริการที่โรงพยาบาลและบางส่วนยังไม่ทราบในส่วนนี้และไม่พอใจ ทางคลินิกต้องอธิบายทำความเข้าใจ รวมทั้งติดป้ายแจ้งไว้ด้วย และบางคนก็ยอมจ่ายเงิน เนื่องจากไม่สะดวกใช้บริการที่โรงพยาบาล

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส