หนุ่ม YSF พัทลุง โค่นต้นยางพาราทิ้ง หันมาปลูก “มัลเบอร์รี่” แม้โดนสบประมาท แต่ฝ่าฝันอุปสรรคจนสามารถสร้าง “ศูนย์เรียนรู้มัลเบอรี่”

นายชัยวัฒน์ ชุมปรางค์ เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุง (Young Smart Farmer) กล่าวว่า เดิมปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ซึ่งประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้ผลผลิตยางพาราต่อไร่ต่ำ อีกทั้งพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก จึงอยากมองหาพืชชนิดอื่นมาปลูก โดยช่วงแรกตั้งใจปลูกส้มหัวจุก แต่มีปัญหาด้านการหาสายพันธุ์

จึงเปลี่ยนมาปลูกมัลเบอร์รี่ เพราะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยนำความรู้มาจากอินเตอร์เน็ต “สวนกัปตัน มัลเบอร์รี่” เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2558 ตั้งอยู่ที่ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงบนพื้นที่ 3 ไร่ครึ่ง โดยปลูกมัลเบอร์รี่ ร่วมด้วยพืชชนิดอื่นแซมลงไป

“ตอนแรกที่ปลูกเพื่อนบ้านเคยเดินเค้ามาถามว่าจะได้ผลผลิตรึเปล่า ครอบครัวไม่ยอมรับ แต่พี่เริ่มคิดค้นหาวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ มาจัดการในสวน และได้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุง ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำการบริหารการจัดการฟาร์ม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ”

ปัจจุบัน “สวนกัปตัน มัลเบอร์รี่” มีผลผลิตที่หลากหลาย โดยไม่ได้จำหน่ายเฉพาะ มัลเบอร์รี่ผลสด แต่ต้องแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ น้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม และกำลังคิดทดลองผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสเพิ่ม

ขอบคุณรูปเพิ่มเติม : สวนกัปตัน มัลเบอร์รี่