สายน้ำที่ไหลผ่านบ้านขาม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์

ไหลผ่านมาเนิ่นนาน ผู้คนเติบโตและลาลับผ่านไปหลายช่วงวัย

วันนี้สายน้ำที่ยังคงไหล แม้กาลเวลาจะผ่านโลกไปหลากยุค

สายน้ำแห่งนี้ยังคงมีชีวิตที่ผูกพัน

 

นิกร มีบุญเอียด ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านขาม ผู้ผูกพัน

และใช้ชีวิตกับสายน้ำแห่งนี้ ปลุกให้สายน้ำบ้านขามมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

สายน้ำบ้านขามไหลเย็น ชุ่มฉ่ำในหัวใจและความทรงจำ

พิกัด บ้านขาม ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง เรื่อง/ภาพ ชวิน ถวัลย์ภิยโย .