14 ก.พ. 62 เวลา 10.00  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.Dato’ Seri Panglima Hj Ahmad Hasbullah Bin Hj Mohd Nawawi ผบ.ทบ.มซ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย และเยือนกองทัพภาคที่ 4 อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซีย เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย
ในฐานะแขกของกองทัพบก มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 62 ทั้งนี้ในการเดินทางมาเยือนกองทัพภาคที่ 4 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช ภายหลังรับการเคารพจากทหารกองเกียรติยศแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย และ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อมายัง ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ เพื่อหารือพร้อมแลกเปลี่ยนข้อราชการและประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย รวมถึงความร่วมมือบริเวณพื้นที่ชายแดน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ ให้เป็นผลดีมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ.ไทย กับ ทบ.มาเลเซีย นั้น ได้ดำเนินความร่วมมือภายใต้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ เป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง ความร่วมมือตามแนวชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้เป็นผลดี ทำให้ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการทหารกับ ประเทศมาเลเซียในระดับพื้นที่ มีความแนบแน่น ไม่มีเหตุกระทบกระทั่ง เป็นมิตรประเทศที่ดีระหว่างกันตลอดมา