เชฟรอนแจกน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร่วมแจกน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบุญประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช ที่จัดสืบเนื่องมาเกือบ 800 ปี โดยพุทธศาสนิกชนจะนำผ้าแถบสีต่างๆ  เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง เป็นต้น แห่ไปรอบๆ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมีการนำผ้าสีขาวที่ภาพวาดพุทธประวัติ ซึ่งเรียกว่าผ้าพระบฏ ขึ้นนำห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน

บรรยากาศงานบุญประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

 

เชฟรอน สนับสนุนน้ำดื่มกว่า 5,000 ขวด ให้ประชาชนที่มาร่วมงานบุญประเพณีมาฆบูชา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

ภัทร ตันดุลยเสรี / ดารินทร์ นพคุณ  / อรภา ช่วยประสิทธิ์ / พีระดา ลัคนาธรรมพิชิต / วิลาสิณี วิเชียรรัตน์

โทร 0-2545-6876 / 0-2545-6930 / 0-2545-6698 / 0-2545-6353 / 0-2545-6371

อีเมล์: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]