อดีตพนักงานบริษัท เปลี่ยนอาชีพมาปลูกมะนาว เผยความสำเร็จ “มะนาวกินได้ทั้งเปลือก” แห่งแรกที่จ.ตรัง สร้างรายได้เป็นที่พอใจ ตั้งศูนย์ศึกษาเผยแพร่พร้อมพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสิทธิ์ จิตสุวรรณ เจ้าของสวนมะนาวพันธุ์ศรีทองดำ เผยว่า เริ่มทำเกษตรจากเมื่อปี2540 หลังจากที่ตนเลิกทำงานบริษัทที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรในภาคอีสาน ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนำความรู้มาพัฒนาเป็น “มะนาวพันธุ์ศรีทองดำ” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กินได้ทั้งเปลือกมะนาวพันธ์ุศรีทองดำ มาจากการผสมสายพันธ์ุมะนาวพันธุ์ตาฮิติ จากจ.นครนายก มาเสียบเข้ากับส้มโอพันธุ์ปัตตาเวีย จากจ.นครปฐม

หลังจากนั้น 2 เดือนมะนาวเริ่มออกดอก และติดผลในเวลาต่อมาครั้งแรกผลจะเป็นไปในด้านของส้มโอปัตตาเวียและมีเมล็ดจำนวนมาก หลังจากที่ได้ตอนกิ่ง 5 ครั้ง จนทำให้เมล็ดลดลง ก็กลายมาเป็นมะนาวพันธ์ุศรีทองดำในปัจจุบัน


“มะนาวพันธุ์ศรีทองดำมีจุดเด่นที่สามารถทานได้ทั้งเปลือก เปลือกอ่อนนุ่มเหมือนส้มโอ มีรสชาติหวานมัน ไม่ขม มีกลิ่มหอม และมีลักษณะใบที่เรียวใหญ่ อีกทั้งมีขนาดใหญ่กว่ามะนาวทั่วไป คั้นน้ำได้เยอะ ผลออกเป็นช่อ ๆ ละ 8-10 ลูก และมีผลผลิตตลอดทั้งปี”

นายประสิทธิ์ กล่าว และว่าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาวที่กินได้ทั้งเปลือกเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ อยู่ที่ หมู่ 8 ต.นาชุมเห็ดอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมะนาวสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ นำไปปลูกในกระถางก็ยังสามารถออกดอก ออกผลได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะที่จะปลูกไว้กินใช้ในทุก ๆ ครัวเรือน เนื่องจากใช้ระยะเวลาปลูกแค่ 8 เดือน ก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ซึ่งต่างจากมะนาวทั่วไปที่ใช้เวลาถึง 1 ปี