ครึ่งทางเลือกตั้ง 62 “โฟกัส โพล” เขต 2สงขลา ซึ่งมีผู้สมัคร 32 พบมีเพียง 10 คนที่จะได้คะแนนเกิน 2%โดยปชป.พ่ายผู้สมัครคู่แข่ง สอดรับกระแสนิยมพรรคต่ำขณะที่ “ธนาธร” นำ “ประยุทธ์-อภิสิทธิ์” ว่าที่นายกฯ ด้าน “ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ”มั่นใจความเชื่อมั่นต่อ “ชวน-อภิสิทธิ์” ยังดีอยู่

“โฟกัส โพล” โดยหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสได้สำรวจทัศนคติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่ 2 จ.สงขลาระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้เดินสำรวจในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห และอบต.อู่ตะเภา โดยรวมแบบสุ่มสำรวจประชากร 400 ตัวอย่าง พร้อมสำรวจโดยระบบ GoogleForms มีผู้ตอบแบบสำรวจมา 40 ตัวอย่าง รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 440 ตัวอย่าง แบ่งเป็นชาย51.59% หญิง 48.41%

ต่อข้อถามที่ว่า ในบรรดาผู้สมัคร 32 คนนั้นบุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะเป็นส.ส. เขต 2 มากที่สุด ผู้ตอบแบบสำรวจให้ นายอัครพล ทองพูน (พรรคอนาคตใหม่) 15.4% ลำดับที่ 2 ได้ 12.7% เท่ากัน 3 คนประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.เสรีย์ นวลเพ็ง (พรรคไทยรักษาชาติ) นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ (พรรคประชาธิปัตย์)และ นายศาสตรา ศรีปาน (พรรคพลังประชารัฐ)

ลำดับที่ 3 เป็น นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนนเท่ากับ นายจำนง มหิตพงค์(พรรคประชาชาติ) 8.9%อันดับที่ 4 นายประนอม ละอองแก้ว (พรรคชาติพัฒนา) 4.9% อันดับที่ 5 นายครึ้น บุญส่ง (พรรคเพื่อชาติ) 3.1% อันดับที่ 6 นายชาญธาดา ปวินท์ธนาธร(พรรคเสรีรวมไทย) ร้อยละ 2.2% อันดับที่ 7 นายประเสริฐสุวรรณวงศ์ (พรรคพลังท้องถิ่นไท) ร้อยละ 2.0% ผู้สมัครที่มีคะแนนตำกว่า 2.0% ประกอบด้วยนางศิริพร ภัทรขจรกิจ (พรรคประชาปฏิรูป), นายนิพัทธ์ ภารดากาล ศิริรัตน์ (พรรครวมพลังประชาชาติไทย), นางจุไรรัตน์ จันทร์เกิด (พรรคครูไทยเพื่อประชาชน),นายชลัช กลิ่นรัตน์ (พรรคไทยรักษาชาติ), นายชูรัตน์ ยงยศยิ่ง (พรรคพลังชาติไทย) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจไม่ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครท่านใด 7.0%

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ อดีตส.ส. เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งครั้งนี้ลงสมัครหมายเลข 5 กล่าวว่า ขณะนี้ได้นำทีมงานออกเดินหาเสียง พบปะพี่น้องประชาชนในเขต 2 ซึ่งยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกระแสตอบรับนโยบายในด้านต่างๆ ของพรรคที่เชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้

“ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ถึงแม้ว่ากระแสความนิยมของพรรคจะลดไปบ้าง แต่เป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ขณะที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในเขต 2 ยังคงมีความเชื่อมั่นในนายชวน หลีกภัย และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ในการนำพาประเทศเดินหน้าต่อไปได้” นายภิรพล กล่าว