วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการค้า หวังต่อยอดคนในพื้นที่ ขายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นออนไลน์!

22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการฝึกอบรมสมาร์ทโฟนแก่ประชาชนผู้ที่สนใจภายนอก เพื่อการเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี นายสุวิทย์ นิตชยพล เป็นวิทยากรบรรยาย

นายสุวิทย์ เผยว่า วิทยาลัยชุมชนเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา คนในชุมชนได้มาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายวิชาพรชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอย่างดี ในการจัดอบรมครั้งนี้

“เราอยากให้บุคคลทั่วไปนักศึกษาได้มาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะการค้าออนไลน์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คนในชุมชนจะได้เรียนรู้ การเข้าถึงระบบการค้าออนไลน์ สามารถต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจเบื้องต้นได้”

วิทยาลัยชุมชนยะลามีความเชื่อมั่นว่า หากมีการอบรมสมาร์ทโฟน ให้แก่คนทั่วไป ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าไปร่วมเป็นจำนวนมากในวันนี้ ตรงนี้จะเป็นการนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิตอล เพื่อรองรับการตลาดออนไลน์ในอนาคต

ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า การอบรมการใช้สมาร์ทโฟนครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อก้าวตามทันโลก

“ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไปไกลมาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถ้าคิดถึงใคร บางคนสามารถส่งข้อความหาลูกหลานได้ทันที ส่งทักทายสวัสดี รูปภาพแทนความคิดถึงได้ทั้งเพื่อน ๆ และลูกหลาน เป็นการแสดงความห่วงใยในรูปแบบใหม่”