สงขลา – นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงสำรวจการบูรณะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วัดแหลมบ่อท่อ” จังหวัดสงขลา ซึ่งจะใช้ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ 90

เมื่อวานนี้ (7 มี.ค. 62) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ลงพื้นที่ตรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ใกล้วัดแหลมบ่อท่อ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรของจังหวัดสงขลาและติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมการมีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 90 ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อของจังหวัดสงขลาได้ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญหลายครั้ง โดยในเชิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเกาะสี่ เกาะห้าในทะเลสาบสงขลาและทรงใช้น้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ จึงทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงใช้น้ำในบ่อนี้ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ บางคนนำไปใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้นำมาใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554

สำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสงขลา จัดขึ้น ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง อำเภอเมือง ตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลาฤกษ์ 11.52-12.38 น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด , วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลาฤกษ์ 17.10-22.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมน ต์และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลาฤกษ์ 12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ด้านนายเกษม จันทะวงศ์ อายุ 66 ปี ชาวบ้าน ตำบลเกาะใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ ของอำเภอกระแสสินธุ์ได้นำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญและถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลาทุกคน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 มี.ค. 62