10มีนาคม “วันสงขลา” จัดงานใหญ่ ย้อนเวลา177ปีวันวางรากฐานเมือง ย้อนวันวาน-สำนึกรักบ้านเกิด พร้อมขับเคลื่อนสู่ “สงขลาเมืองแห่งความสุข”

ค่ำวันนี้ (10 มี.ค. 62) ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และภาคีเครือข่ายได้ ร่วมกันจัดงานวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี

โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สงขลา พันตำรวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักระ กปิลกาญจน์ นาย ไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายบัญญัติ จันทเสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่ง แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชน ใน จังหวัดสงขลา ที่ให้ความสำคัญกับวันสงขลา

โดยตรงกับวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ ชัยพฤกษ์ลงฝัง ไว้ที่กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสา หลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้เป็นเวลา 177 ปีมาแล้ว

“คนสงขลาทุกคนต้องให้ความสำคัญ กับวันสงขลา และทำกิจกรรมที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม”

ด้านนางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันสงขลา ซึ่งเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนต้องระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ภาพเพิ่มเติม : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา