สงขลา – “ผู้ว่าฯ วีรนันทน์” ขับเคลื่อนวาระ 8 “การพัฒนาเศรฐกิจเมืองสงขลาให้เข้มแข็ง” รุกสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ ด้าน “ผอ.จิน” กระตุ้นท่องเที่ยว หนุนเสริมด้านการตลาด

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา ใน 12 วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจเมืองสงขลาให้เข้มแข็ง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนวาระ 8 

สรุปวาระสำคัญ “พัฒนาเศรษฐกิจเมืองสงขลาให้เข้มแข็ง” ผู้ว่าฯ สงขลา ชู 7 จุดเน้น ได้แก่ พัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่, ปลุกกระแสการตลาดจังหวัดสงขลา, สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SME, ส่งเสริมการจัด Business Matching, ส่งเสริมระบบ Social Business, พัฒนาสินค้าเกรดพรีเมี่ยมจังหวัดสงขลา และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industry) โดยได้มอบหมายให้แต่ละส่วนรับผิดชอบไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไป

นายธีระ แก้วพิมล กล่าวว่า วาระพัฒนาเศรษฐกิจเมืองสงขลาให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ ซึ่งมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ โดยตนทำงานในมิติเศรษฐกิจ หากมองในเชิงพื้นที่ คือ เศรษฐกิจในชุมชน Local Economy ที่ดำเนินการร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ทุกวาระสงขลาเมืองแห่งความสุขมีการเชื่อมโยงกัน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือผนึกกำลัง เพื่อฟื้นเศรษฐกิจสงขลาให้กลับมาคึกคัก

 

ด้าน นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ หรือ “ผอ.จิน” กล่าวว่า วาระที่ 8 เน้นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ดำเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไปในวงกว้าง 

ทั้งยังส่งเสริมด้านการตลาด อาทิ การนำผู้ประกอบการโรดโชว์ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส