“เคียว อมรเทพ” ผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่เขต4 สงขลา จากลูกชาวนาสู่ผู้สมัครส.ส. ทำมาแล้วหลายอย่าง ลั่นอนาคตใหม่ชูนโยบาย”ปลด ปรับ เปิด”

“ผมอยากเป็นฟันเฟืองหนึ่งตัวที่คอยผลักดันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ อยากเห็นประชาชนคนไทยกลับมามีความสุข อยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งรัฐ และอยากเป็นตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม” นายอมรเทพ สังข์น้อย ผู้สมัคร ส.ส. เขต4 จ.สงขลา พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นทางการเมือง และว่าแม้เป็นลูกชาวนา

พ่อชื่อ มานพ สังข์น้อย แม่ชื่อ นางแป้น สังข์น้อย มีพี่น้อง 3 คน โดยตนเป็นลูกคนสุดท้อง พ่อขึ้นตาลโหนด แม่ทำนา ส่งเสียให้มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจนจึงต้องทำงานและเรียนไปด้วยพร้อมกัน ทำมาแล้วหลายอย่าง ทั้งเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าเงินเดือน4,500 เป็นคนแจกใบปลิว โบชัวร์ ได้วันละ 150 บาทคนทำแบบสอบถาม ทีมงานสตาร์ฟ งานอีเว้นท์ พ่อค้าเสื้อผ้า พนักงานบริษัท ช่างแอร์ นักร้อง นักแต่งเพลง เสมียนทนาย อื่น ฯ อาจจะท้อแท้บ้างบางเวลา เพราะต้องต่อสู้ชีวิต แต่ก็ไม่เคยถอย พยายามใฝ่รู้อดทนเรียนต่อปริญญาโทจนจบด้วยทุนของตัวเอง

“ผมความพยายามอย่างถึงที่สุด จนได้มาสู่เส้นทางการเมือง”

อาจจะเป็นความโชคดีที่มีการเลือกตั้งโชคดีต่อที่สองคือ ได้เป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ และอาจจะมีโชคต่อที่สาม ซึ่งอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า

“เลือกคนใหม่ ประเทศไทยต้องเปลี่ยน ผมไม่มีหรอกดีเบต ผมมีแต่ดีบุก คือบุกเดินมันทุกตรอกซอกซอย ทุกตลาด ทุกพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยเดินหาเสียงไกลที่สุดก็น่าจะเป็น เดินวนรอบ เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรพร้อมทีมงาน บอกได้คำเดียวลิ้นห้อย แต่เพราะด้วยรอยยิ้มของพี่น้องประชาชน ชาวบ้านที่ส่งมาให้และการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้พวกเราทีมงานทุกคนสู้อย่างไม่ย่อท้อ!

วิสัยทัศน์ทางการเมือง
“ปลด ปรับ เปิด”
#ปลดล็อก กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม แก่ประชาชนส่วนรวม
#ปรับ โครงสร้างในมิติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและทคโนโลยี
#เปิดโอกาส ให้ประชาชนผู้มีอำนาจตัวจริง มีส่วนร่วม เข้าถึงแหล่งทุนที่ดี ระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความเท่าเทียม เสมอภาคไม่แบ่งชนชั้นจนรวย เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม