สงขลา – ผ่านโยบายยางพารา ชาวสวนยางหมดความเชื่อมั่น วอนรัฐบาลใหม่จริงใจแก้ปัญหา ขอกิโลกรัมละ 80 บาท

นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง 24 มีนาคม พรรคการเมืองรุกนำเสนอนโยบายหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย “ชาวสวนยาง” ฐานเสียงใหญ่ในภาคใต้ ทั้งเผชิญวิิกฤติราคายางตกต่ำมาหลายปี ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอจนต้องกู้หนี้ยืมสิน

ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ยางพาราไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท ครัวเรือนละ 25 กิโลกรัม ทั้งแก้ปัญหาชาวสวนยาง 3 แสนครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์, เพื่อไทย ชูนโยบายทำให้ราคาสินค้าเกษตร เพิ่ม 30% ภายใน 6 เดือน, พลังประชารัฐ เสนอนโยบายก้าวสู่ประชารัฐ 4.0 ในการปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ภูมิใจไทย ประกาศปรับโครงสร้างราคา ออกกฎหมายมาสร้างความเป็นธรรม ด้วยแนวคิด “แบ่งปันกำไร” ประกันราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 70 บาท รวมทั้งสนับสนุนให้ชาวสวนยางแปรรูปผลผลิต ส่วน อนาคตใหม่ ให้ความมั่นใจว่า ราคายางพาราจะสูงขึ้นแน่นอน โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราให้สามารถแข่งขันกับโลกได้

สงขลาทูเดย์ สอบถามความคิดเห็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่สงขลา นายสัญญา ชิตมณี หรือ “พี่ใหญ่” ชาวสวนยาง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนยางประสบปัญหายางราคาตกต่ำ การแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ตนอยากให้รัฐบาลให้เน้นเรื่องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สนับสนุนสวนยางยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการใช้ยางในชุมชนและประเทศ อาทิ การนำยางพารามาทำถนนควรทำอย่างจริงจัง

“สิ่งสำคัญคือ ต้องทำจริง สำหรับความเชื่อมั่นต่อนโยบายพรรคต่าง ๆ เต็ม 10 ให้ 7 คะแนน”

นางผิน แก้วรัตนา หรือ “พี่ผิน” ชาวสวนยาง ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาราคายางสูงขึ้น 80 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม

นางสาวสมพร ศรีพันโร หรือ “พี่เอียด” อาชีพรับจ้างกรีดยาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ได้ติดตามนโยบายยางพาราของพรรคใด ฉะนั้น รัฐบาลที่เข้ามาต้องส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และอยากให้รัฐบาลใหม่ปรับราคายางพาราให้อยู่คงที่ราคาประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม “ไม่มั่นใจพรรคการเมืองใด หากให้คะแนนเต็ม 10 ให้ 7 ”

นายอนุวัต ลัภกิตโร หรือ “พี่เอ” ลูกชาวสวนยาง ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ กล่าวว่า อยากให้แก้ปัญหาราคายางพาราให้ดีขึ้น 80 บาทต่อกิโลกรัม ชาวสวนยางพาราคงอยู่ได้ รวมถึงสนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารามากขึ้นในประเทศ ในแง่ของความเชื่อมั่นเต็ม 10 ตนให้ 6 คะแนน

นางสาวศิริพร แสงศิริ หรือ “พี่กง” อาชีพรับซื้อยางก้อน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เนื่องจากปัจจุบันชาวสวนมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ประกอบกับราคาข้าวของที่แพงขึ้น

พี่กง บอกว่า ไม่ได้ติดตามนโยบายเกี่ยวกับยางพาราของพรรคการเมืองใดเลย และยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมือง โดยให้ 5 เต็มคะแนน 10

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส