สงขลา -บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดสงขลา เขต 1 เป็นไปความเรียบร้อย ประชาชนทยอยมาใช้สิทธ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ กกต.เน้นย้ำห้ามผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ่ายรูปเซลฟี่กับบัตรลงคะแนน เพราะเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

วันนี้ (17 มี.ค. 62) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งมีประชาชนทยอยออกมารอใช้สิทธ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบเวลา 08.00 น. โดยมีลูกเสืออาสา นศท. และเจ้าหน้าที่ กกต.คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำการใช้สิทธิอย่างเต็มที่ โดยเมื่อเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งให้ไปยังจุดลงทะเบียนและแสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งสามารถใช้บัตรประชาชนที่หมดอายุบัตร หรือบัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้ เช่น ใบขับขี่ หรือ Passport

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความสนใจในการออกมาใช้สิทธ์ ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้เตรียมพร้อมทั้งในด้านการจัดเตรียมเต็นท์ไว้รองรับและพัดลมไว้คอยบริการ เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อน นอกจากนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกำลังเจ้าหน้าที่ อส. คอยดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย ความสะอาดและการจราจรให้แก่ผู้ที่มาลงคะแนนเสียงนอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้าและขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายจะมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์มากขึ้น

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเปิดให้ประชาชนแสดงตนหน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลา 17.00 น ได้ใช้สิทธิ์จนครบจึงจะปิดหีบเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ด้าน กกต.ได้เน้นย้ำห้ามผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ่ายรูปเซลฟี่ หรือบันทึกภาพบัตรลงคะแนนเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์