สงขลา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “เก็บข้าว เกี่ยวรัก” ปี 2 (Young Smart Farmer Project EP.2) ในงาน 742 ปี เรียงร้อยวิถี ประเพณีเมืองเทพา ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

วันนี้ (20 มี.ค. 62) ที่บริเวณแปลงนาสาธิตโครงการโรงเรียนเยาวชนชาวนา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “เก็บข้าว เกี่ยวรัก” ปี 2 จัดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในงาน 742 ปี เรียงร้อยวิถีประเพณีเมืองเทพา โดยมีนายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงจลา นายอดุลย์ คาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอเทพา และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กล่าวว่า การจัดงาน 742 ปี เรียงร้อยวิถี ประเพณีเมืองเทพา ในกิจกรรม “เก็บข้าว เกี่ยวรัก ปี 2” (Young Smart Farmer Project EP.2) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเทพา พร้อมสนับสนุนและขยายผลโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาของโรงเรียนบ้านกระอาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน หลักสูตรยุวชนชาวนาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับกลุ่มปลูกข้าวช่อขิงบ้านกระอาน

 

“เรามุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านทักษะชีวิต และประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ในชุมชนและท้องถิ่นมาเป็นครูผู้สอนให้กับนักเรียน อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นห้องเรียน”

 

นายไพซอน เผยต่อว่า จากการดำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมาทำให้เห็นได้ว่าเราทำนาได้มากกว่าข้าว พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกันในการดูแลและบริการพี่น้องประชาชนในมิติต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีขบวนรถบิ๊กไบค์ กว่า 30 คัน ร่วมขับรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เทใจไปกระอาน” , การแข่งขันตำข้าวม่าว , การแข่งขันนวดข้าว , การแปรรูปข้าวช่อขิงเป็นอาหารพื้นบ้าน เช่นขนมจีน ละแซ ขนมครกและการลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาบ้านกระอานโดยใช้แกละ หรือเครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าวทางภาคใต้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมาชิกกลุ่มปลูกข้าวช่อขิง และพี่น้องประชาชนชาวบ้านกระอาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา