สงขลา – วันที่ 20 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เทใจไปกระอาน” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่เห็นถึงความสำคัญในการ เคารพกฎจราจร และมีน้ำใจต่อกันบนท้องถนน โดยมีนายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ

ส่วนในขบวนมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา กลุ่มไบค์เกอร์ และหน่วยงานต่างๆร่วมอยู่ในขบวนซึ่งเส้นทางเริ่มต้นจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ปลายทางบ้านกระอานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เก็บข้าว เกี่ยวรัก” ปี 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในงาน 742 ปี เรียงร้อยวิถีประเพณีเมืองเทพา