พัทลุง – ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมนายกเหล่ากาชาด ออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนชาวพัทลุงเร่งออกไปใช้สิทธิ์  โดยตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 85%

เช้าวันนี้ (24 มี.ค. 62) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเหลือกตั้งที่ 22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูผาภิมุข ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง

โดยภายหลังได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่ประชาชนได้ให้ความสนใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างมาก แต่ละครั้งจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งครั้งนี้ตนได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้า และขอเชิญชวนชาวพัทลุงเร่งออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าเพื่อความสะดวก เพราะช่วงบ่ายอาจมีฝนตกเกิดขึ้นได้

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง