เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 บรรยากาศการเลือกตั้งของจังหวัดนราธิวาส หน่วยเลือกตั้งที่1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ชุมชนชายทะเล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
913 คน โดยช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาเลือกตั้งแล้ว ประมาณ 400กว่าคน ที่1 โรงจอดรถสถานีตำรวจน้ำ หาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายสุไลมาน เจะมะ ประชาชนในพื้นที่ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไม่สามารถเดินปกติได้นั้น กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ ตนรู้สึกตื่นเต้นมาก และคาดหวังว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“เรามาเลือกตั้ง เพราะอยากให้ประชาชนกินดีอยู่ดี”

กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ตนเกิดและเติบโตที่นี้ มีชีวิตผูกผันกับวิถีชีวิตชาวประมง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงคาดหวังอย่างมากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งอาชีพที่เอื้อให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถหาปลาได้เหมือนเดิม รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านในพื้นที่