ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากนายธรพล ศรีเนตร นักธุรกิจรับซื้อไม้ยางพารา ใน อ.สะเดา จ.สงขลา ว่าในช่วงนี้วงการรับซื้อไม้ยางพาราระส่ำอย่างหนัก เหตุจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศถดถอย ราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์งดรับซื้อไม้ยางพารากดราคาการรับซื้อไม้ยางพารา ตอนนี้ต้องหันไปส่งออกให้ประเทศจีนอย่างเดียวแม้จะถูกกดราคาก็ตาม

ผู้ประกอบการจึงหันมาลดต้นทุน โดยการลดการซื้อและชะลอ เครื่องจักร รถแทรคเตอร์ รถขนไม้ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ยาง เพื่อธุรกิจยู่ได้ 

นายธนพล ยังกล่าวอีกว่า ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจ ชาวสวนยางพาราจำนวนมากในจังหวัดสงขลาได้ประกาศขายไม้ต้นยางพาราที่จะมีอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งเป็นต้นอ่อน ยังสามารถกรีดได้อีกกว่า 15 ปี ทั้งนี้มาจากที่ผ่านมา ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ภาวะความต้องการเงินของครอบครัวชาวสวนยางสูง เช่นการหาเงินให้ลูกเรียนหนังสือ ยอมทิ้งสวนยางพาราด้วยการขายต้นไม้ยาง เป็นทางออกสุดท้าย โดนไม่สนนโยบายหาเสียงของนักการเมืองที่ออกมาประกันราคายางพาราอยู่ที่ 60-70 บาท เพราะหมดกำลังใจกับราคาที่ราคาลงดิ่งเหวมากว่า 5 ปี โดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนช่วยได้จำเป็นต้องตัดต้นยางขายเพื่อความอยู่รอด. แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

นายธนพล เปิดเผยอีกว่า ยังมีชาวสวนได้ติดต่อขายไม้ยางอ่อนอีกมาก โดยชาวสวนส่วนใหญ่บอกว่าไม่รอรัฐบาลใหม่เพราะไม่รู้ว่าจะทำได้จริง และจะมีการตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ หากรัฐบาลชุดเดิมยังอยู่ก็เหมือนเดิม ถ้าทำราคา65 บาทตามที่หาเสียงไว้ ถ้าทำได้ก็ทำไปแล้ว 

สำหรับต้นยางพาราขนาดอายุ 10-15 ปี ราคาประเมินต่อไร่อยู่ที่ 3 พันบาท ส่วนขนาด 30ปีขึ้นไปราคาต่อไร่อยู่ที่ 5 พันบาท