สงขลา : 4 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองปลัดผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการกองผังเมือง และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ในระยะที่ 2 ซึ่งกำลังปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และตกแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในส่วนของระยะที่ 2

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เคยเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสว่า“เร็วๆ นี้เราจะเปิดบริการให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ สวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาจอดรถเพื่อใช้เวลาวันหยุดที่หาดสมิหลาได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการระยะที่ 2 – 3 คาดว่าประชาชนสามารถใช้บริการสวนสาธารณะแห่งนี้เต็มรูปแบบในช่วงต้นปี พ.ศ.2563”


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต่อว่า แผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา และ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กำหนดให้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟ(จังหวัดสงขลา) เป็นพื้นที่สีเขียว ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ช่วงระยะการดำเนินการเบื้องต้นอาจมีความเข้าใจผิด เกิดคดีฟ้องร้องที่ศาลปกครองจังหวัดสงขลา บัดนี้คดีดังกล่าวได้มีการถอนฟ้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินโครงการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบราชการทุกประการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสงขลาโดยตั้งใจพัฒนาสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ให้สมบูรณ์โดยอนาคตจะมีการเชื่อมระหว่าง สนามติณสูลานนท์ กับ สวนสาธารณะ เพื่อเติมเต็มกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนสงขลาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ในการดำเนินการ 
ระยะที่ 1 กรมทางหลวงชนบท 
ระยะเวลา 26 เมษายน 2560 – 22 กันยายน 2560
งบประมาณ 45,000,000 บาท
การดำเนินการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | เกาะกลาง ทางเท้า | คูระบายน้ำฟุตบาท | เกาะกลางถนน | ไฟฟ้าสองสว่าง | ลานจอดรถยนต์และรถบัสนักท่องเที่ยว

 • ระยะที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  ระยะเวลา 15 กุมภาพันธ์ 2561 – 6 พฤศจิกายน 2562
  งบประมาณ 164,506,000 บาท
  การดำเนินการก่อสร้าง
  ทางเดิน | ทางจักรยาน | ลานแอโรบิค | ลานเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น | เวทีกลางแจ้งป้ายโครงการ | ศาลาพักผ่อน อาคารห้องน้ำงานระบบระบายน้ำงานระบบรดน้ำต้นไม้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | งานปลูกหญ้า | ปลูกต้นไม้ | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
  .
 • ระยะที่ 3 ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  ระยะเวลา 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
  -งบประมาณ 178,290,000 บาท
  การดำเนินการก่อสร้าง
  ลานจอดรถ | สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1 สนาม | สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม | สนามบาสเกตบอล 1 สนาม | สถานีออกกำลังกาย | ศาลาพักผ่อน | งานทางเดินใต้ดิน | เรือนเพาะชำ | รั้วโครงการพร้อมป้าย | ร้านค้าสวัสดิการ | อาคารห้องน้ำ
  .
  รวม 407,606,000 บาท