สงขลา | “นนทบุรีนำของดี4ภูมิภาค” ช้อป-ชิม-ชม @เซ็นทรัลเฟสฯหาดใหญ่ จัดเต็ม 11-17 เมษายน ยกของดีบุกแดนใต้

วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการเปิดเทศกาล “นนทบุรีนำของดี4ภูมิภาค “ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน รวมทั้งน.ส. นงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในทุกระดับทั้งกลุ่มโอท็อป เอสเอ็มอีวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในทุกระดับ จังหวัดนนทบุรีได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาดในระดับต่างๆ พร้อมการพัฒนากลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ

เราจึงได้จัดงานนนทบุรีนำของดีสู่4ภูมิภาคโดยได้ดำเนินการจัดหาช่องทางการตลาดให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก  โดยได้ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของจังหวัด ในแต่ละจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นเมืองสำคัญ อาทิจังหวัดนครราชสีมา สงขลา ระยองเป็นต้นซึ่งที่ผ่านมานับว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

“เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดนนทบุรี ได้ทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และพี่น้องประชาชนมีกำลังซื้อสูง ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่จะได้นำสินค้ามาแสดงให้ประชาชนชาวหาดใหญ่และ จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติได้เลือกซื้อทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาอีกด้วย”

งานนนทบุรีนำของดีสู่4ภูมิภาค จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้า Central festival หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2562