วันนี้ 18 เมษายน 2562 ที่โรงแรมดีอามาน รีสอร์ท ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีมุสลิมและแนวทางการสร้างแบรนด์

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ คือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีมุสลิมและแนวทางการสร้างแบรนด์โดย ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปาริชาติ เบญฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มอ.ปัตตานี มาเป็นวิทยากร ท่านเฉลิมพล ทิพย์มณี กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นหน่วยงานหนึ่งสามารถส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านได้เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนต่อไป