ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “ร้านนาวากาชาด” ในงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมลุ้นโชคตักนาวากาชาด ชิงรางวัลสุดพิเศษระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน นี้

วันที่ (19 เม.ย. 62) ณ ร้านนาวากาชาด บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร้านนาวากาชาดในงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรมร้านนาวากาชาดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานฤดูร้อนและงานกาชาดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2562  เพื่อให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเหล่ากาชาดโดยการร่วมแบ่งปันและเอื้ออาทร ผ่านการซื้อบัตรนาวากาชาดซึ่งจำหน่ายในราคาใบละ 20 บาท เพื่อลุ้นโชคตักนาวากาชาด ชิงรางวัลสุดพิเศษ

โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน อาทิ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน และของที่ระลึกต่างๆมากมาย ตลอด 12 วัน 12 คืนของการจัดงาน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรนาวากาชาดจะได้นำไปช่วยเหลือกิจกรรม อันเนื่องมาจากสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม บุคคลยากไร้ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในฐานะองค์กรสาธารณกุศล ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่คนไทยและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สำหรับการออกร้านนาวากาชาดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลาและทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี ให้การสนับสนุนบุคลากรประจำร้านนาวากาชาด ปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายบัตรนาวากาชาด ประชาสัมพันธ์เวทีและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมตักนาวากาชาด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา