หลังกกต.ประกาศส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของการเมืองชายแดนใต้ “ภาคใต้โฟกัส” ได้จับเข่าคุยกับ “หมอเพชรดาว” แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ลำดับที่ 11 พรรคภูมิใจไทย ลูกสาวคนเดียวของ เด่น โต๊ะมีนา อดีตส.ส.ปัตตานี อดีตแกนนำคนสำคัญของกลุ่มวาดะห์ ในดินแดนปลายด้านขวานหลายสมัย

@. แรงบันดาลใจอะไรที่ตัดสินใจลงการเมือง?
“จริง ๆ งานการเมืองเป็นงานของทุกคน แต่การตัดสินใจมาลงทำงานการเมือง เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะชีวิตข้าราชการในช่วงที่ผ่านมาก็เกือบ 15 ปี การทำงานราชการจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำได้ในบทบาทของผู้อำนวยการสุขภาพจิตที่ 12 ที่ดูแลพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีอีกหลายงานในบทบาทหน้าที่ที่ราชการตัวเล็กๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน การทำงานการเมืองหรือการทำงานนโยบายแก้ไขปัญหาในภาพรวมของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้น

@. จะสานต่อแนวคิดการทำงานของเด่น โต๊ะมีนา อย่างไร?
“คุณพ่อเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดปัตตานีมา 8 สมัย แล้วก็ท่านมาลงสมัครรับเลือกตั้งและได้เป็นส.ว.ปัตตานี รุ่นเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย ฉะนั้น จึงได้ซึมซับในบทบาทนักการ
เมืองของคุณพ่อมาตั้งแต่เด็ก ๆ

@. พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไร ?
“เราจะเป้าหมายที่จะเสนอพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และมีเนื้อหาสาระในเขตพัฒนาพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีเกือบทุกเรื่อง อาทิ ด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง ถ้าใครอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักจะเปรียบเทียบพื้นที่ 3 จังหวัดกับประเทศมาเลเซียตลอดเวลา อาทิ ทางด้านคมนาคม รถไฟ ถนน ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเรื่องเหล่านี้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ จะตอบโจทย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาก”

@. ร่วมกับดร.นาที รัชกิจปราการ หนุนเสริมผู้สมัคร3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรบ้าง ?
“อีกประการหนึ่งที่ที่เข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย คือแม่ทัพของภูมิใจไทย คือ ดร. นาที รัชกิจประการถือว่าเป็นผู้นำ ที่ที่เป็นผู้หญิง ที่เป็นแบบอย่าง เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง มีความต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับบทบาทผู้หญิงเป็นอย่างมาก ในพื้นที่ภาคใต้”