สนง.ขนส่งสงขลาแห่งที่2 เปิดแน่ 13 พ.ค.
.
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (หาดใหญ่) จะให้บริการ ณ ที่ตั้งบริเวณสาม แยกคอหงส์ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
.
ภาพ/ข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา