ชาวอำเภอสะเดาหลั่งไหล ร่วมรับฟังการลงประชามติคัดค้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ลากสายส่งแรงสูงผ่านพุทธอุทยานเขาเล่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา แหล่งเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่กำลังก่อสร้าง จุดชมวิวทะเลหมอก ภายในเทศบาลเมืองสะเดา เผยหากการไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแนวสายส่งไฟ พุทธอุทยานฯได้รับผลกระทบทางด้านทัศนีย์ภาพ การท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วันนี้ 13 พ.ค 62 ที่ศาลาเอนกประสงค์พุทธอุทยานเขาเล่ ที่กำลังก่อสร้างพระพุทธนิมิตร ขนาดใหญ่สูง 59 เมตร และองค์เจ้าแม่กวนอิม ได้มีประชาชนชาวอำเภอสะเดา พระสงฆ์ ชาวพุทธและมุสลิมกว่า 1 พันคนได้มีร่วมลงชื่อและรับฟังการลงประชามติคัดค้าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ได้มีโครงการดำเนินงานสร้างเสาสายส่งแรงสูงผ่าส่วนหนึ่งของโครงการพุทธอุทยานเขาเล่ ทำให้ทัศนีย์ภาพที่บดบังความสวยงามของพุทธอุทยานเขาเล่ ที่ประดิษฐานพระพุทธนิมิตร พระโพธิ์สัตว์กวนอิม ขนาดความสูง 30 เมตร และพระสังฆ์กัจจายน์ สถานที่ก่อสร้างเจดียพุทธคยา ศูนย์สังเวชนียสถาน ฯลฯ

รวมทั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ที่กำลังโด่งดังทั้งในสื่อและโลกโซเชี่ยลอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นจุดชมวิวและทะเลหมอกอันลือชื่อของจังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กบิลกาญจน์ รอง ผวจ.สงขลา และนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นอภ.สะเดา และพระครูบัณทิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอ.สะเดา ร่วมรับฟังประชามติ

นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดา กล่าวว่าโครงการได้รับผลกระทบจากประกาศแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงผ่าส่วนหนึ่งของโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดําเนินโครงการฯต่อไปได้ อีกทั้งโครงการก่อสร้างระบบโครงขายไฟฟ้าดังกล่าวยังเป็นการ บดบังทัศนียภาพในโครงการพุทธอุทยานเขาเล่ เสาไฟฟ้าและสายส่งบางส่วนพาดผ่านพื้นที่พุทธอุทยาน เขาเล่สะเดาซึ่งใกล้กับองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขนาดหนาตัก 15 เมตรความสูง 22 เมตร

เทศบาลสะเดาได้อุทธรณ์ ประกาศกําหนดเขตระบบโครงขยายไฟฟ้าและคัดค้านแนวเขตระบบโครงขยายไฟฟ้า ไปยังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ กํากับกิจการพลังงาน ซึ่งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ โดยระบุเหตุผลว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา เนื่องจากเทศบาลเมืองสะเดามิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในเขตหรือที่ตั้งระบบโครงขยายพลังงาน ตามมาตรา 106 วรรคสอง แห่งพรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 การไฟฟ้ายังคงเดินหน้าก่อสร้างตามแนวทางที่เลือก

ชาวบ้านต่างชูป้ายคัดค้านพร้อมทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีต่อไป หลังนั้นชาวบ้านทั้งหมดเดินทางไปแสดงพลังคัดค้านในตลาดเมืองสะเดา