หาดทิพย์ สานต่อ โครงการ “แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2” เติมเต็มจินตนาการเยาวชนกระบี่ สู่นโยบายกระบี่เมืองศิลปะ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2” มีเยาวชน 100 คน  ร่วมกิจกรรมวาดภาพลงบนฝาผนังกำแพง หาดทิพย์ สาขากระบี่ ความยาวกว่า 60 เมตร เพื่อถ่ายทอดความสมบูรณ์ สวยงาม และเชิญชวนให้ทุกคนอนุรักษ์ เห็นคุณค่าของธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่ด้วยสีสันที่สดใส พร้อมอวดสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยคุณธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจารย์ชัยณรงค์ โภชาธาร กรรมการหอศิลป์ จังหวัดกระบี่ ร่วมขับเคลื่อน “กระบี่เมืองศิลปะ” และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ แนะนำการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการวาดภาพบนกำแพงก่อนการวาดจริง ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

นายชาญณรงค์ โพชทาน (ศิลปินอิสระ) ที่ปรึกษาโครงการฯพูดถึงโครงการฯว่า “โครงการแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆในการส่งเสริมให้เยาวชนชาวกระบี่ได้มีไอเดีย ทำงานเป็นทีม มีการคิดวางแผนที่เป็นระบบซึ่งน้องๆทุกโรงเรียนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายกระบี่เมืองศิลปะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีโครงการในลักษณะเช่นนี้ออกมา เพื่อส่งเสริมเยาวชนกระจายทั่วทั้งจังหวัด ขอบคุณครับ”

ด.ญ.ธมนวรรณ  กาวาฮารา นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตัวแทนเพื่อนๆร่วมโครงการ “การวาดภาพบนกำแพงแตกต่างจากการวาดบนกระดาษมากคะ ทั้งเรื่องของเทคนิคการใช้แปรง ผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน ทำให้การวาดและการควบคุมงานยากกว่าปกติ หนูต้องใช้ความตั้งใจและความพยามเพื่อให้ผลงานของหนูและเพื่อนๆ สำเร็จสวยงาม ขอบคุณโค้ก-หาดทิพย์นะค่ะที่ให้หนูได้โชว์ความสามารถทางศิลปะ รวมทั้ง ทุกภาพบนกำแพงคือความสุข และสถานที่อันสวยงามที่จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกระบี่ของเราด้วยค่ะ