การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จัดกิจกรรม “วางซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล”

วันนี้(24-05-62) ที่บริเวณชายหาดเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา  การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จัดกิจกรรมวางซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล” ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิด โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ และตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

         

นายสฤษฎ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 เปิดเผยว่า โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เป็นโครงการที่ กปภ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรม วางซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์สู่น้ำทะเลสงขลา โดยได้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขาชุมชนชาวประมง และหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมกันทำซั้งกอ ซึ่งเป็นปะการังเทียมตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเป็น บ้าน ให้ปลาและสัตว์น้ำตัวเล็กๆ ได้มีที่หลบอาศัยรอการเจริญเติบโตต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.เขต 5 ได้วางซั้งกอในทะเลสาบสงขลา บริเวณชุมชนเก้าเส้ง จำนวน 60 ต้น และสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทำซั้งกอ ให้แก่ชุมชนชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 30 ล้านตัว คืนสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มทรัพยากรและสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลต่อไป

         

ซั้งกอ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำจากวัสดุหลายรูปแบบ เช่น พุ่มลอยน้ำ แหเก่า อวนเก่า นิยมใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิไม้ไผ่ ทางมะพร้าว ผู้ด้วยเชือกและถ่วงด้วยกระสอบทราย ทิ้งลงไปในทะเล ซั้งกอจะตั้งขึ้นเป็นต้นไม้ใต้น้ำ กลายเป็นแนวอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อรอการเจริญเติบโต ซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวประมงในการที่จะเป็นแหล่งประกอบอาชีพ โดยไม่ทำลายวงจรการเติบโตของสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัย และเมื่อเวลาผ่านไป ซั้ง ก็ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ข่าว
ประชา-อรรถวุฒิ/ภาพ
24 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา